010 - 24 805 22
8,7

154 beoordelingen

Blogs Dijkshoorn Euromovers

Blogs Dijkshoorn Verhuisservice

CORONA Update

Uw verhuizing
Het Coronavirus (COVID-19) en de maatregelen die de overheid daarvoor heeft ingesteld, hebben ingrijpende gevolgen voor mensen en voor de maatschappij. Wij kunnen het ons voorstellen dat u zich misschien afvraagt hoe het zit met uw verhuizing, want lang niet altijd heeft u een keuze. Niet zelden is de verhuizing onvermijdelijk en noodzakelijk. Hier komt bij dat mensen steeds minder een beroep kunnen doen op familie en vrienden om mee te helpen. Graag geven wij u duidelijkheid.

Verhuizen blijft doorgaan
Dijkshoorn Verhuisservice voert nog steeds verhuizingen uit en wij staan graag klaar om u te helpen, waar dat kan binnen de richtlijnen van het RIVM en de adviezen en regels van de overheid. Dus als u wilt verhuizen, kunt u offerte aanvragen. Wij van Dijkshoorn Verhuisservice helpen u graag op weg naar een veilige, snelle en goede verhuizing.

Geplande verhuizingen
De inzet van Dijkshoorn Verhuisservice is om uw verhuizing uit te voeren zoals met u is overeengekomen. Gezien de actuele situatie rond het Coronavirus zijn wel enkele aandachtspunten van belang, want de veiligheid staat voorop.

Hygiënerichtlijnen RIVM
In verband met het Coronavirus volgen wij, ter bescherming van klanten en medewerkers, de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Wij vragen u om deze richtlijnen ook te volgen:
1. Regelmatig handen wassen met water en zeep.
2. Hoesten en niesen in de binnenkant van de elleboog.
3. Gebruik van papieren zakdoekjes.
4. Geen handen schudden (hoezeer wij ook respect voor u hebben als onze klant).
5. Minimaal 1,5 meter afstand houden tot andere mensen (hoezeer wij ook respect voor u hebben als onze klant.
6. Geen samenscholing van meer dan 2 mensen.
Op de website van het RIVM vindt u meer informatie over het coronavirus en de RIVM richtlijnen.

Max. 2 personen en min. 1,5 m afstand houden
De overheid adviseert iedereen dringend om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren en niet meer dan 2 mensen binnen te ontvangen en niet meer dan 2 op één plaats buiten bij elkaar te hebben. Wij vragen u daarom om zo min mogelijk mensen uit uw huishouden op één locatie aanwezig te laten zijn op de verhuisdag en minimaal 1,5 meter afstand te bewaren (gezinnen en kinderen zijn hiervan uitgezonderd).

Aanwezigheid van zieke personen
Om een soepele verhuizing te kunnen waarborgen, verneemt Dijkshoorn Verhuisservice graag uiterlijk vóór aanvang van de verhuizing van u of er tijdens de verhuizing mensen aanwezig zijn die ziek zijn (art. 8 tweede lid AVVV), in de zin van koorts in combinatie met luchtwegklachten. Mailt u of belt u in dat geval Dijkshoorn Verhuisservice. 

Omgekeerd kunt u ervan verzekerd zijn dat Dijkshoorn Verhuisservice zieke verhuismedewerkers of verhuismedewerkers met zieke huisgenoten, thuishouden. De gezondheid van klanten en medewerkers staat voor ons voorop.

Verhuizing uitstellen
Bij ziekte in de zin van koorts in combinatie met luchtwegklachten kan in gezamenlijk overleg ook worden besloten om uw verhuizing uit te stellen. In dat geval zal Dijkshoorn Verhuisservice hierover nadere afspraken met u maken, zoals een nieuwe verhuisdatum en de eventuele vergoeding (art. 12 AVVV). Wij beseffen dat dit wellicht een probleem kan geven met goederen die verwijderd moeten worden van het laadadres. Wij beschikken over prima opslagfaciliteiten om uw goederen droog en veilig op te slaan en bieden u graag een passende oplossing aan.

Verhuizing annuleren
Mocht u besluiten om de overeengekomen verhuizing te annuleren, dan bent u hiervoor een schadevergoeding verschuldigd op basis van de verhuisprijs naar het volgende percentage (art. 13 AVVV):
Meer dan 30 dagen voor de verhuizing: 15 procent
14-30 dagen voor de verhuizing: 50 procent
7-14 dagen voor de verhuizing: 75 procent
Minder dan 7 dagen voor de verhuizing: 100 procent

Drukte vóór zijn
Vanwege het dringende advies om thuis te blijven, zijn veel mensen thuis. Dit is goed om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk af te remmen. Als de maatregelen straks worden verlicht of opgeheven, kan dat leiden tot een toestroom van mensen die tegelijk allerhande uitgestelde zaken alsnog willen regelen. Dit kan zorgen voor vertraging en wachttijd. U kunt dit vóór zijn door tijdig uw verhuisdatum alvast te laten vastleggen.

Onze certificeringen

Faimplus
Erkende Project Verhuizers
ISO 14001
Erkende verhuizers
ISO Dijkshoorn
AEO
VCA